תביעה ייצוגית נגד קלאב מרקט

stopabuse

New member
../images/Emo91.gifתביעה ייצוגית נגד קלאב מרקט

עמותת אומ"ץ מוכנה לעתור לבית משפט בשם כל קבוצת אנשים שבידיהם תוי קניה של רשת קלאב מרקט, אשר היו אמורים להיות בתוקף ואשר אינם יכולים לממש אותם כעת בשל קריסת הרשת. כל קבוצת אנשים יכולה לפנות למשרד עמותת אומ"ץ בדואר אלקטרוני [email protected] בנושא ההודעה נא לרשום: תביעה ייצוגית נגד קלאב מרקט בגוף ההודעה יש לרשום 1. פרטי הקבוצה ולצרף שמות האנשים 2. כתובת של האחראי לקבוצה 3. מס' טלפון להתקשרות בברכה, דורון טל הנהלת עמותת אומ"ץ
 
../images/Emo18.gif הבהרה

אומ"ץ תסייע לעותרים כידיד בית המשפט ותשמח לסייע בהתארגנות הצרכנים.
 

stopabuse

New member
../images/Emo51.gif והסתייגות להבהרה

אתה כמעט צודק. ר' למשל חוק הגנת הצרכן. 35א. תובענה ייצוגית (תיקון: תשנ"ד) (א) צרכן, או ארגון צרכנים כמשמעותו לפי סעיף 31(ג) (להלן - התובע), רשאי לתבוע, בכפוף להוראות פרק זה, בשם קבוצת צרכנים בעילה אשר על פיה הוא יכול על פי חוק זה לתבוע בשמו ונגד כל נתבע אשר הצרכן רשאי לתבוע בשמו (להלן - תובענה ייצוגית). הבהרה "ארגון צרכנים" - המועצה הישראלית לצרכנות או ארגון אחר ששר המשפטים אישר לענין זה.
 

stopabuse

New member
תביעה ייצוגית ../images/Emo18.gif עדכון

עמותת אומ"ץ מתכבדת להודיע לציבור בעניין הצעתה הקודמת לתמוך בתביעה ייצוגית מול חברת קלאבמרקט, כדלקמן: לאור העובדה שבתאריך 18.7.05 הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית בשם הצרכנים (את התביעה הגיש התובע גדי ברקו, באמצעות עוה"ד יצחק אבירם, נועם שכנר ואלעד מן) ולאור מספר הקטן יחסית של פניות שהגיע עד כה לעמותת אומ"ץ ועל-מנת שלא לגרום נזק לפונים בדמות כפל הליכים, הננו להודיע בזאת כי אומ"ץ לא תפעל כעת בדרך של הגשת תביעה ייצוגית. עם זאת אומ"ץ עמלה בימים אלו על דרכי פעולה נוספות כנגד העוולה. דורון טל הנהלת אומ"ץ
 
למעלה