Listen

matteryou2

New member
Listen

אז, מה לדעתכם הוא היצור המסתתר מתחת לסמיכה בפרק Listen?
מי כתב את כתובת ה "תקשיב"?
האם אלו היו באמת צינורות מים ישנים, אי שם, בסוף העולם?

 
למעלה