אז מה פרץ, עכשיו תזחלו לממשלת נתניהו?

אז מה פרץ, עכשיו תזחלו לממשלת נתניהו?

אחרי שקשקשת וטענת בכל כלי תקשורת אפשרי שעזבת את העבודה בגלל ששלי לא היתה מוכנה להתחייב שהעבודה בראשותה לא תיכנס לממשלתו?
על מי אתם באים לעבוד? אתם חושבים שאת כולם עשו עם האצבע?
 

shaycohen2

New member
אני מסכים איתך שלא יהיה נכון להצטרף לקואליציה

אני הייתי מעדיף לראות איחוד של מפלגות גוש המרכז שמאל שלא יצטרפו לקואליציה.
הנחת העבודה צריכה להיות שבקדנציה הקרובה יבוצעו שינויים בשיטת הבחירות שייתנו עדיפות לאיחודים על פני פיצולים (בניגוד לשיטה הנוכחית, בה איחודים לא נותנים יתרון).
 
למעלה