באחריות מי אבטחת בית הספר

באחריות מי אבטחת בית הספר

מאז תחילת שנת הלימודים מסיימים בתי הספר התיכוניים בכרמיאל את הלימודים בשעה 14:00 מפני שאחרי השעה הזו אין שמירה. ראש העיר לא מוכן לממן, גם לא המשטרה- ואין שמירה. העניין הוא שאת ההוראה לסיים את הלימודים בשעה 14:00 נתן וועד ההורים העירוני. אין צורך לפרט כמה שעות הוראה ירדו לטמיון במהלך השבועות האחרונים. מי יחזיר את השעות לתלמידים? אף אחד. השאלה שלי- מי אחראי על נושא השמירה, או בצורה יותר בוטה- אם חלילה יקרה משהו- מי אחראי? מנהל בית הספר? וועד ההורים? ראש העיר? אם ראש העיר אחראי (וכך הבנתי מחוזר מנכ"ל) איזו סיבה יש לוועד ההורים להשבית? איזו סיבה יש למנהל להשבית? שראש העיר ישבית ויהיה אחראי להחזרת שעות הלימוד של התלמידים. יש לי תחושה שוועד ההורים משמש כלי ביד ראש העיר. היה לי מאוד קשה למצוא מסמך ברור בעניין- האם תוכלי לעזור לי?
 
המשרד לבטחון פנים משלם עד 14:00

מתקציבו, ודורש שהעירייה תשלים, והיא לא מוכנה. שוב- השאלה- מי אחראי? אם אים הוראה לסגור את בית הספר מהמשטרה- מנהל רשאילקיים לימודים ללא אבטחה? אגב, הקישור לא עובד.
 

מיכל שב

New member
קשה לי להאמין שמנהל רשאי

לקיים לימודים ללא אבטחה. השאלה היא גם האם לבית הספר יש אישור לפתוח את שעריו גם אחרי 14:00 (חינוך ארוך וכו'). מה הנהלת בית הספר אומרת על המצב?
 
מדובר בבית ספר תיכון, בוודאי

שאמורים ללמוד עד מאוחר. הבעיה היא שמנהלת בית הספר לא קיבלה שום הוראה מהעירייה/קב"ט/משרד החינוך אלא רק מוועד ההורים העירוני, והיא מנסה לברר. בינתיים- שוב נגמרה לה חופשת סוכות ועדיין- הולכות שעות לימוד לאיבוד. משרד החינוך בחופש... למי במשרד את מציעה לפנות?
 
למעלה