גברת, ציפי לבני מצביעה נגדך!

גברת, ציפי לבני מצביעה נגדך!

בכל ההצבעות החשובות הקשורות לנשים, ציפי לבני הצביעה נגדך, למה שתצביעי עבורה? http://www.youtube.com/watch?v=bLsYN2tHvcM
 
למעלה