האם השם "ישוע" רומז ל-"שועל"?

האם השם "ישוע" רומז ל-"שועל"?

האם "שועל" "שאול" ו="ישוע" הם שמות שמתכתבים ביניהם?
 
למעלה