האם רגל מפסיק שבעה ?

איבן Najy

New member
האם רגל מפסיק שבעה ?

אימי נפטרה בי"ב בתשרי ערב סוכות חל בי"ד בתשרי. הקבורה תיערך ב י"ב או י"ג בתשרי. האם שבעה נפסקת בי"ד בתשרי ?
 
למעלה