הדרישות של האגודה לא מספיקות

רורו04

New member
הדרישות של האגודה לא מספיקות

צריך לדרוש לבטל את שכר הלימוד לגמרי, כמו שקיים באירופה. הזכות לחינוך היא אחת מזכויות האדם הבסיסיות. אסור לשלול משום אדם את הזכות הזו, לא בגלל גזע, דת, מין ובטח שלא בגלל מצב כלכלי. בסעיף כו של ההצהרה על זכויות האדם (עליה מדינת ישראל חתומה) כתוב: "כל אדם זכאי לחינוך...החינוך הגבוה יהיה פתוח לכל במידה שווה ועל יסודהכשרון." פעם חינוך תיכוני היה שייך רק לעשירים והיום זה מובן לנו שזה צריך להיות חינם. כך גם החינוך הגבוהה. כל שכר לימוד של חינוך גבוהה הוא פגיעה בזכויות האדם. אסור לנו כסטונדטים וכבני אדם להתפשר על פחות.
 
משמעות המאבק בעיני

אני מסכים לחלוטין. אנחנו עכשיו רק באבן דרך שמטרתה לעצור את המגמה ההפוכה המסתמנת. ברור לגמרי שהדרך היחידה לטפל באופן משמעותי ועמוק באי השוויון המשווע במדינה, היא דרך החינוך. אסור לנו להיכנע למצב, או למצוא פתרונות (כמו שהעלו אנשים מסוימים המקורבים לשלטון) שמשמעותם שימור הפער , כמו לדוגמא הקמת מכוני הכשרה מקצועיים אליהם יגיעו אנשי הפריפריה וירכשו מקצועות במקום להיכנס לאקדמיה. זו המשמעות האמיתית של המאבק הנוכחי - זהו המאבק על מדינת הרווחה.
 
למעלה