הנה הם..סופסוף יכולה להכיר לכם את

WA WA WI WA כמה עבודות, כמה יפות...

תארזי הכל ושלחי לי מסר עם הכתובת שלך, עוד מעט אני אצלך, לוקחת, מצלמת, ומחזירה
מתאים? מחזירה, מחזירה, באמת
 
למעלה