ומאין יקחו ההורים את השלווה והכוח להתמודד?

ומאין יקחו ההורים את השלווה והכוח להתמודד?

ומה יטען את גופם ונפשם באנרגיה? דרך עתיקת יומין להשגת הרפיה ושקט נפשי תוך הגמשת הגוף ושליטה בנשימה. ה י ו ג ה levayoga.tipo.co.il
 
למעלה