חיימק'ה שלי?!

חיימק'ה שלי?!

עלינו לשאול עצמינו שאלה כללית היש כפרה לעבריינים אשר נשאו את עונשם? האם אין משמעות נשיאת העונש כי החברה מאפשרת לאותם עבריינים לחזור אל חיקה? שמא, עלינו להבדיל בין עבירות מוסר לבין כל עבירה אחרת, ואם נעשה אבחנה זו האם אבחנה זו לכעצמה מוסרית? השאלות הללו לא באות לנגח, הן אכן ראויות לדיון אמיתי.
 
יש צורך לבחון זאת לגופו של עניין

הדיון בנושאים הללו הפכו ציבוריים, בשל חופש המידע הציבורי והפיכת אמצעי התקשורת נגישים, ללא צנזורה, תחרותיים ונעדרי רגולציה אמיתית בשוק המתפתח. כל אדם מביע דעתו בפומבי, אך השפעתם של אמצעי התקשורת על דעותיו בנושאים שונים, מותירה אותו חשוף לאג'נדה אחת. אג'נדה מכוונת של עורך, מערכת או בעל הון המייצג אינטרסים שונים, שמטרתם להשפיע על דעת הקהל בישראל. איך ניתן להגדיר ענישה ראויה
מי שמנו לקבוע כי צד אחד צודק והשני לא, כאשר אין אנו יודעים את כל העובדות
האם יש הגדרה בחוק ל"מוסר"
איך ההגדרה הזאת מתיישבת עם הגדרת ה"מוסר" בתרבות היהודית
האם לא מדובר בצדקנות מעושה במקרים מסויימים
אולי נשים עצמנו שופטים וזהו.
 
למעלה