טבלת ציר

yuvals1

New member
טבלת ציר

איך שומרים את העיצוב של הגליון המקורי (כותרת עליונה ותחתונה וכו`) שיופיע גם בגליון שפותחת טבלת הציר
 

AO

New member
העתקת הגדרת עמוד מגליון לגליון

אם אתה רוצה להעתיק את הגדרות העמוד של הגליון המקורי לגליון אחר עשה את הצעדים הבאים 1. בחר את הגליון המקורי 2. כשלחצן CTRL לחוץ בחר גם את הגליון השני (הגליון המקורי עדיין מופיע על המסך אבל הלשונית של הגליון השני צבועה גם היא) 3. בחר מהתפריט את FILE/PAGE SETUP או בעברית קובץ/הגדרת עמוד 4. לחץ אישור לגליון השני יהיו עכשיו אותם הגדרות עמוד כולל למשל כותרת עליונה ותחתונה אלון
 
למעלה