כוח אמונה

כוח אמונה

אומרים שאמונה יכולה לרפא מחלות פיזיות
כמו מחלות ניווניות וסרטן.
האם תוכלו לתת דוגמאות לדברים שאדם, שאין לו כסף לטיפול, שרתוק (מרותק למיטתו) למיטתו ותשוש ממחלותיו (סרטן וניוון) יכול להגיד לעצמו שיביא את עצמו לאמונה כזאת שתרפא ותחדש את כוחות גופו ?
אני רוצה לנסות שהאמונה תרפא אותי, תוכלו לתת לי דוגמאות לתרגילים ולמסרים בעלי משמעות שיביאו אותי לאמונה מרפאת ומחזקת באמת את הבריאות ?
 
למעלה