ככל הניראה קדימה תפסיד במנדטים

ככל הניראה קדימה תפסיד במנדטים

בגלל הסכם עודפים ובגלל קולות החיילים . . . כנסו לאתר הכנסת אחרי ספירה של מיליון וחצי קולות הפער הוא של פחות מאחוז
 
למעלה