כליאת הקופים במעבדות המחקר של ספרא בקמפוס....

כליאת הקופים במעבדות המחקר של ספרא בקמפוס....

והטלת העוצר הלילה על כל אזרחי המדינה. יש מכנה משותף.....ומצאנו את זה בגוגל.....כשהקלדנו את שמה של היועצת המשפטית של הכנסת סומפולינסקי בגוגל. יש קשר משפחתי לאלישבע סומפולינסקי?
 
למעלה