לבני יוזמת: הקמת גוף לתביעת נבחרי ציבור

לבני יוזמת: הקמת גוף לתביעת נבחרי ציבור

יו"ר האופוזיציה ויו"ר תנועת "קדימה" גיבשה הצעת חוק חדשה הקובעת את הקמתו של גוף תובע נבחרי הציבור - שופט חוקר הממונה על ידי ועדה ומרכז בידיו את כל הסמכויות לבקשת חקירה ולהגשת כתבי אישום נגד נבחרי ציבור בעוד ששאר סמכויות היועץ המשפטי ובכללן רשות התביעה הכללית נותרת בידיו. כזכור, על פי הצעתו של שר המשפטים נאמן ייפגע מעמדו של היועץ שיאבד רבות מסמכויותיו. יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ח"כ יואל חסון, שיניח הבוקר את ההצעה על שולחן הכנסת מדגיש כי על פי המתווה של לבני המאבק בשחיתות הציבורית יתחזק ובמקביל היועץ ישמור על מרבית סמכויותיו. יו"ר הוועדה לביקורת המדינה אמר בהתייחסו להצעת החוק: "יש לשים את השחיתות השלטונית במקום הציבורי הראוי לה וזאת בדמות מוסד מיוחד שירכז את סמכויות הטיפול בנושא וימנע את ניגוד העניינים המובנה הקיים היום - של יועץ משפטי היושב בישיבות ממשלה, מייעץ לשריה ומגן עליהם בבית המשפט ובמקביל מגיש נגדם כתבי אישום. כך, מוסד היועץ המשפטי לא נפגע, ישנה הטבה משמעותית בטיפול בשחיתות שלטונית והיועץ המשפטי שומר על מרביתן הארי של זכויותיו וסמכויותיו". יצוין כי הצעת החוק המוגשת הבוקר מתואמת עם יו"ר האופוזיציה, שרת המשפטים לשעבר ח"כ ציפי לבני, שהגתה אותה וכאמור תונח הבוקר על שולחן הכנסת עם בקשה לפטור מחובת הנחה. ח"כ יואל חסון הוסיף: "אין מדובר בהצעת הפיצול הגורפת של שר המשפטים, אלא בתיקון מחויב המציאות שבניגוד להצעת נאמן תחזק את המאבק בשחיתות השלטונית מחד ותשאיר למוסד היועץ המשפטי לממשלה את יוקרתו וכובד משקלו הנכון".
 
למעלה