לכל הנשים - תראו מי באמת עושה

Ram Kol

New member
לכל הנשים - תראו מי באמת עושה

בימים אלה, כשכל ראש מפלגה מנסה לפתות נשים להצביע עבור מפלגתה רק כיוון שהיא אשה, בימים אלה, כשמפלגות כמו הבית היהודי מריצות לכנסת רבנים שקוראים לבטל את הוועדה לקידום מעמד האשה, בואו תראו מי באמת עושה:

משנת 2003 ועד היום, (מלבד 2004-2005 בה שינוי איישו את התפקיד), ראש הוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת אוייש ע"י נציג/ה מ... הליכוד או ישראל ביתנו!
כן, כן... אלו 2 המפלגות המרכזיות ששמו את הנושא כראשון במעלה מבחינת חשיבות ודאגו לאייש את תפקיד יו"ר הוועדה ולקדם את הנושאים שעל סדר יומה.

גילה גמליאל, גדעון סער, ציפי חוטבלי... אלו הן חברות (וחבר) כנסת ששימשו כיו"ר הוועדה וממשיכים גם לכנסת הבאה על מנת להמשיך ולקדם את הנושא החשוב... אם תתנו לליכוד ביתנו את הכוח.

הנה ציטוט מהמכון הישראלי לדמוקרטיה על החשיבות של הפעילות של הוועדה עם ציון לשבח לגילה גמליאל ולציפי חוטבלי ולממשלת הליכוד על קידום נושא ההכרה בהוצאות טיפול בילדים לצורכי מס:

"דוגמה מעניינת לחשיבות המאפיינים המשולבים של מערך קואליציוני חזק ויציב ניתן למצוא במאמץ הבין-דורי לקידום נושא ההכרה בהוצאות טיפול בילדים לצורכי מס: נושא זה עלה לראשונה לדיון בכנסת כבר ב-1949. חנה למדן ביקשה לקדם זאת במסגרת אישור התקציב, והדבר המשיך לעלות לעתים תכופות והיה מזוהה עם רבות מחברות הכנסת. רק כעבור חמישים שנה נתנה הממשלה מענה לבעיה: תחילה בימי כהונתה של גילה גמליאל בתכנית ניסיונית להכרה בטיפול כהוצאה מוכרת, ולאחר מכן בהנהגתה של ציפי חוטובלי במסגרת הקלות מס הדרגתיות ותכנית רב-שנתית להרחבת מעונות היום."

אל תתפתו ללכת אחרי הצהרות בחירות. תנו את קולכן למפלגה שהוכיחה במעשים במשך 10 שנים! הצביעו הליכוד - ביתנו
 
למעלה