לתושבי הדרום - מחזקת את ידיכם

לתושבי הדרום - מחזקת את ידיכם
לאור ההסלמה הראשונית במצב הביטחוני.

מייחלת שזה ייגמר כאן ועכשיו,

רחל
 
למעלה