מהי חלוקת התיקים לישראל ביתנו ?

Lior T1

New member
מהי חלוקת התיקים לישראל ביתנו ?

באשר לחלוקת התיקים נקבע כי ליברמן יכהן כשר החוץ, סטס מיסז'ניקוב יהיה שר התיירות, עוזי לנדאו שר התשתיות, סופה לנדבר תכהן כשרת הקליטה ויצחק אהרונוביץ' יהיה השר לביטחון פנים. בנוסף, דני איילון יכהן כסגן סגן שר החוץ ודודו רותם יעמוד בראש ועדת החוקה של הכנסת. בנוסף, תחזיק ישראל ביתנו, לסירוגין וברוטציה, בראשות אחת מהוועדות: חינוך, הוועדה לקליטת עלייה והוועדה למעמד הילד. המועדים שבהם תחזיק ישראל ביתנו בראשות כל אחת מהוועדות הללו ייקבעו בהחלטת ועדת הכנסת.
 
למעלה