מה עושים אם העו"ס לא מגיבה?

מה עושים אם העו"ס לא מגיבה?

מה עושים במקרה בו אדם בנכות/מוגב בבית ועו" ס קופ"ח ועו"ס רווחה לא מוכנות להתיס בביקור בית למי פונים
 
למעלה