ממשלת קנדה מעניקה לפרופ אורן פרז מענק מחקר ב-2010.....

ממשלת קנדה מעניקה לפרופ אורן פרז מענק מחקר ב-2010.....

על מנת להעסיק לו את המוח בשטויות על מנת שבינתיים יוכלו לשבש את תיק רצח השופט כרצונם --קרימינולוגיה
 
דגים במצבי עקה במחקר בבר-אילן פרופ אבטליון...

הוכיחו....שהפקולטה למשפטים בבר-אילן....לא רואה אותם ממטר
 
למעלה