מס שבח על 2 דירות

arn1956

Member
נניח שלאדם מסויים יש 2 דירות והוא מוריש אותן ל-2 ילדיו.

נניח גם שלאף מהילדים אין דירה משל עצמו והם גרים בשכירות. כמו כן נניח שלילדים אלו יש משפחות.

נניח שהם ירשו את הדירות ומתגוררים בהן אבל באיזה שלב בחייהם הם רוצים למכור את הדירות האלו ולקנות במקומן דירות אחרות.

האם הם יצטרכו לשלם מס שבח (מתוך הנחה שהדירה שירשו היא עדיין דירתם היחידה)?

שאלה נוספת:

מה קורה אם בעל 2 הדירות נותן לאחד מילדיו את אחת הדירות במתנה וכותב בצוואה שהוא מוריש את הדירה השניה לבן השני? האם אז הבנים צריכים לשלם מס שבח (במקרה שמישהו מהם ימכור את הדירה שירש על מנת לקנות דירה אחרת)?
 
למעלה