מעדכנת לגבי החוג שהבכורה מעבירה

מעדכנת לגבי החוג שהבכורה מעבירה

לאחר שדיברתי עם מנהל הפרוייקט השינויים הם כאלו:

תהיה להם רק קבוצה אחת

השיעור יסתיים 10 דקות יותר מוקדם כדי שהן לא תפסדנה

תהיה להן הסעה, למרות שאמר שזה לא יהיה, נראה לי בשביל שזה יהיה רק 10 דקות של הפסד שיעור.

לגבי ה-10 דקות, לפי הזמנים זה צריך להיות כחצי שעה קודם אבל זה כבר ביניהם, כי הילדה שלי תצא יחד עם כולם מהשיעור ורק אז תגיע לביה"ס השני ללמד.

אני שמחה שהשיחה שלי היהת יעילה ושהיה מי שהקשיב וגם עשה שינוי

עוד יותר שמחתי שהילדה ראתה שבשיחה כן ניתן להזיז דברים, שקודם נראו לא ברי שינוי, ע"י שיחה שבה מעלים את הבעיות.
 

אימם

New member
איזה יופי!

יופי שהגעתם לפשרה ושהילדה גם למדה מזה!
 
למעלה