משלוש יוצא אחד

KFIRB

New member
משלוש יוצא אחד

היי יש לי התלבטות בבחירה מדריכ/ה מקצועית למקום עבודה טיפולי. השאלה שנשאלה: אצל מי נכון להיות בהדרכה ע, ר, א? תוצאות פריסת ההשוואה: אפשרות 1 - משפט - חמש המטות - האוהבים אפשרות 2 - נער המטות - יום הדין - מלכת הגביעים אפשרות 3 - תשע הגביעים - מלך המטות - מתינות מסר / עיצה - הקיסר נתחיל מע : איזון צדק איזון בין העולמות ארקנה גדולה, חוסר איזון , חוסר הוגנות, כוחניות? העצה להתמודד עם מאבק, כנראה יהיה שם מאבק התוצאה סיום דרך יהיה צורך להחליט לאחר תקופה על שינוי דרך . על פניו ע' פחות מתאימה ר חיפוש חוויות חדשות חשש מלהיות כבול חשש מחתונה קתולית חשש מהתחייבות להישאר בחוויה העצה היא להתפתח להתמסר ולהפור לפרפר להתעורר התוצאה הבנה לצד חוסר יציבות? תהיה עבודה רגשית משמעותית מבוסס אינטואיציה א זרימה של הקשר משאלה שמתגשמת שמחה עצה לא להתלהב יתר על המידה תוצאה הצלחה רק צריך להאמין המסר המסכםלעשות את הדבר הנוכן נראה לפי הפריסה כי אפשרות האחרונה מתאימה ביותר.. לשים לב שהאחרונה התמקדה עם ברגשות ואש השנייה בשילוב בין אש התפתחות ורגשות והראשונה עסקה בצדק אש והחלטות
 
KFIRB, יקר


ברוך השב למחוזותינו. תודה על הענותך לכללי הפורום.


כתבת:
היי
יש לי התלבטות בבחירה מדריכ/ה מקצועית למקום עבודה טיפולי.

השאלה שנשאלה:
אצל מי נכון להיות בהדרכה ע, ר, א?

תגובתי:
תודה על האמון שנוכל לסייע לך לקבל החלטה מיטבית.
מומלץ שניסוח השאלה יכלול גם לו"זכתבת:
תוצאות פריסת ההשוואה:
אפשרות 1
- משפט
- חמש המטות
- האוהבים
מסר עצה: הקיסר

תגובתי:
אפשרות 1: שלושה קלפים מהארקנה הבכירה שיסודותיהם: אש ואוויר. רומזת על שיעור רוחני עוצמתי.
יסודות האוויר והאש מתאימים.
אותיות עפ"י אסכולה אחת מתוך כמה המשויכות לקלפים:
ל, ז, ד

כתבת:
אפשרות 2
- נער המטות
- יום הדין
- מלכת הגביעים
מסר/עצה: הקיסר


אותיות עפ"י אסכולה אחת מתוך כמה המשויכות לקלפים:
ר, ד


תגובתי:
אפשרות 2 כוללת שני קלפים מהארקנה הבכירה ושניים מהזוטרה שיסודותיהם אש ומים.
יסודות המים והאש יכולים לייצר אנרגיית התקדמות. בעבר נהוג היה להניע רכבות/אניות בעזרת קיטור.

כתבת:
אפשרות 3
- תשע הגביעים
- מלך המטות
- מתינות
מסר / עיצה - הקיסר


אפשרות 3 כוללת שני קלפים מהארקנה הבכירה ושניים מהזוטרה. שלושה מתוכם מיסוד האש ואחד מיסוד המים.

אותיות עפ"י אסכולה אחת מתוך כמה המשויכות לקלפים:
ס, ד

כתבת:
נתחיל מע :
איזון צדק איזון בין העולמות ארקנה גדולה, חוסר איזון , חוסר הוגנות,
כוחניות?
העצה להתמודד עם מאבק, כנראה יהיה שם מאבק
התוצאה סיום דרך יהיה צורך להחליט לאחר תקופה על שינוי דרך .

על פניו ע' פחות מתאימה

ר
חיפוש חוויות חדשות חשש מלהיות כבול חשש מחתונה קתולית חשש מהתחייבות להישאר בחוויה

העצה היא להתפתח להתמסר ולהפור לפרפר להתעורר
התוצאה הבנה לצד חוסר יציבות? תהיה עבודה רגשית משמעותית מבוסס אינטואיציה

א
זרימה של הקשר משאלה שמתגשמת שמחה
עצה לא להתלהב יתר על המידה
תוצאה הצלחה רק צריך להאמין


המסר המסכםלעשות את הדבר הנוכן

נראה לפי הפריסה כי אפשרות האחרונה מתאימה ביותר..

לשים לב שהאחרונה התמקדה עם ברגשות ואש השנייה בשילוב בין אש התפתחות ורגשות והראשונה עסקה בצדק אש והחלטות

תגובתי:
לפי דעתי המידע שנמסר כאן לא מספיק לקבל תמונה מלאה.

כדי להנחות אותך אני מציעה שתענה על השאלות:
בעמדת המסר /העצה הוצג קלף הקיסר - מה זה אומר לך?
איך זה משליך על יתר הקלפים בכל אפשרות שהוצגו?

אינך חייב כמובן לשתף אותנו

בהצלחה,

רחלעשה במידע כטוב בעיניך ועל אחריותך.
 
למעלה