עדשת מגע של חברת EYEYON MEDICAL מסוג HYPER CL

כהן34

New member
עדשת מגע של חברת EYEYON MEDICAL מסוג HYPER CL

בזמנו מצאתי ברשת פרסום ביחס לעדשה זו, וזאת אודות אי סדרים שנמצאו לכאורה בהליך ניסויים קליניים שנעשה למוצר זה.
שמרתי את המסמך שצורף לאותו פרסום, מצ"ב.
האם מישהו הכיר או מכיר את העניין מקרוב, וזאת בהתחשב באמור במסמך המצ"ב?
אשמח לשמוע פידבק בעניין זה.
 
למעלה