פורומי בקשות חדשים - למזכירות האקדמית ולמחלקה

slking

New member
פורומי בקשות חדשים - למזכירות האקדמית ולמחלקה

שלום רב נפתחו פורומי בקשות חדשים (תחת בקשות וערעורים) עבור בקשות למזכירות האקדמית ו/או למחלקה. בקשות הקשורות לקורסי מדעים/אנגלית/תשתית/כללי יש להגיש בפורום מיוחד שנפתח עבורן.
 
למעלה