קבלתי תרופה נוספת להורדת סוכר בארוחה

קבלתי תרופה נוספת להורדת סוכר בארוחה נוטלים אותה 10 דקות לפני ארוחה...
משהוא מכיר תרופות כאלו- זה לא מסוכן?
שם התרופה נורמדקס - אני צריך לבדוק עוד בבית המרקחת.
 
למעלה