רבי מאיר בעל הנס - "אלהא דמאיר, ענני"

רבי מאיר בעל הנס - "אלהא דמאיר, ענני"

אתמול ביקרתי בקברו של "רבי מאיר בעל הנס" שבטבריה וחשבתי לי שיהיה נחמד לספר לכם על רבי מאיר בעל הנס כמה דברים, כי הוא היה אדם מיוחד מאוד שדרך חייו יכולה לתת הרבה השראה. רבי מאיר חי לאחר חורבן בית שני, בתקופה קשה מאד לעם היהודי. בתקופתו הרומאים הטילו גזרות שמד קשות על היהודים בארץ ושמירת שבת, כשרות, ולימוד התורה נאסרו וכל מי שהפר את הגזרות נידון לעונש מוות. אחרי מות אדריינוס קיסר, כאשר שקטה ארץ ישראל מצרות השמד, חברו רבי מאיר ושאר תלמידי רבי עקיבא הנותרים ונתקבצו באושא (כיום ליד צומת סומך) ושם הם החיו את הסנהדרין. רבן שמעון בן גמליאל מונה לנשיא הסנהדרין, ורבי מאיר מונה בו לחכם. הוא היה תלמידו של אלישע בן אבויה שבשלב מסוים כפר ועזב את הדת ואף על פי כן רבי מאיר דבק בו והמשיך ללמוד תורה מפיו. החכמים בזמנו אמרו על זה, שרבי מאיר מצא רימון - תוכו אכל וקליפתו זרק – הוא היה מסוגל לא להיות מאוים מדעתו של רבי אלישע ואף להוציא מהם דברי טעם. הוא היה גם מתלמידיו הגדולים ביותר של רבי עקיבא. משנתו של רבי מאיר שהועברה אליו מרבי עקיבא היוותה את היסוד לסידור המשנה. הוא נשא לאישה את ברוריה, בתו של התנא חנינא בן תרדיון, שהיה אחד מ"עשרת הרוגי מלכות". רעייתו, ברוריה, הייתה אף היא גדולה בתורה, בקיאה בהלכה ורבת מעשים טובים. היא גם האישה היחידה הנחשבת בגמרא כשווה בחכמתה בתורה לחכמת הגברים בתקופה ההיא. על מוצאו ידוע שהיה גר, מצאצאיו של נירון קיסר. לאחר שפרש מהסנהדרין בעקבות מחלוקת עקרונית (אז עקרונות עדיין הספיקו כדי שבעל משרה יעזוב את תפקידו ובלבד שלא יבגוד בעקרונותיו) קבע את מקומו בטבריה. רוחב אופקיו וסובלנותו מתבטאים ביחסיו עם מורו לשעבר אלישע בן אבויה שלמרות שכפר ועזב את היהדות נשאר חברו הטוב ואף המשיך ללמוד ממנו תורה. מסופר שאפילו באמצע דרשה שהעביר רבי מאיר אמרו לו שאלישע בן אבויה רוכב בחוץ, והוא הפסיק את הדרשה ויצא לדבר עמו. כמו כן כשישב בגליל הכיר את אוינמאוס שהיה פילוסוף יווני, שכמובן שלא היה יהודי, וזה לא הפריע לרבי מאיר לקשור ברית אהבה עמו וללמוד יחד איתו. כשהיה רבי מאיר דורש לפני תלמידיו, היה דורש שליש הלכות, שליש אגדות ושליש משלים. מספרים שהיו לו שלוש מאות משלי שועלים ואמרו עליו, שמאז שמת בטלו מושלי המשלים מהעולם. ייתכן שלימד את משלי איזופוס היווני שאותם למד מרבו, אלישע בן אבויה או מחברו, אוינמאוס הפילוסוף היווני. המסורת מספרת שרבי מאיר נקבר בעמידה. הוא צווה לקברו עומד, כדי שכשיגיע המשיח ותהיה תחיית המתים הוא יוכל מייד לרוץ לקראתו (ויש אומרים שמשום כך הקבר נמשך מהמתחם הספרדי בקומה למטה ועד הקבר האשכנזי בקומה למעלה, משום שהוא עומד ולא שוכב). קברו נמצא בסמוך למרחצאות חמי טבריה. מדי שנה בי"ד באייר מתקיימת הילולה לזכרו. מדוע הוא נקרא "רבי מאיר בעל הנס" מסופר עליו שהרבה ניסים נעשו לו והנס המפורסם שעל שמו נקרא "בעל הנס", הוא שכאשר רדפו אחריו שומרים רומאים וחיפשו אותו הם הוכו בסנוורים וכך הוא חמק מידיהם. כמו כן, האגדה מספרת שגיסתו של רבי מאיר, נתפסה על ידי הרומאים ונכלאה כזונה, בבית בושת. כדי להציל אותה, התחפש רבי מאיר לבליין גוי, ונכנס לבית הבושת. הוא ניסה לשחד את השומר שישחרר את גיסתו, אך השומר פחד מעונש אם הדבר יתגלה. רבי מאיר הבטיח לו שאם חייו יהיו בסכנה, יאמר "אלהא דמאיר ענני", וה' יושיע אותו. כדי להוכיח זאת, זרק רבי מאיר אבן על הכלבים שהיו שם ואלה מיד באו לטורפו, אז הוא אמר "אלהא דמאיר ענני" והם עזבו אותו במנוחה. ראה זאת השומר ומיד הסכים, ושחרר את הבחורה. כשנתגלה הדבר, נידון השומר למוות. אבל בכל פעם כשרצו לתלות אותו, הוא קרא "אלהא דמאיר ענני", וחבל התליה נקרע. בסופו של דבר התייאשו ושחררו אותו. המהרש"א הסביר, שהמשפט "אלהא דמאיר ענני", אינו מזכיר את זכותו של רבי מאיר, כי בגלל שהמילה "מאיר" משמשת גם למילה "אור", כוונת המשפט לומר אלוהים שמאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים הוא יעננו. סיפור מעניין נוסף קשור לסופר השואה קצטניק שהיה במשך כשנתיים אסיר במחנה ריכוז. בכל ספריו מופיעות האותיות א.ד.מ.ע. כאשר נשאל לפשר האותיות הוא סירב לענות ורק טען שזה מה שהציל את חייו במחנה ריכוז. לאחר מותו התברר שאלו הם ראשי התיבות של "אלהא דמאיר ענני". שמו האמיתי של קצטניק (קצטניק הוא כינוי גרמני לאסיר במחנה ריכוז והוא השתמש בו כשמו הספרותי) הוא יחיאל דינור, כלומר בארמית "יחי אלוהי האור". על פי המסורת משפט זה הוא סגולה ובעת הצורך יש לומר אותו שלוש פעמים. אני מברך אתכם שכל תפילותיכם ייענו ושכל מצוקותיכם יתהפכו לשמחות במהרה בימינו ושתזכרו ש... אלוהים שמאיר לנו תמיד בחשכה, הוא יעננו גם כעת! חג שמח ושבוע טוב!
 
הגעתי והתרגשתי שוב../images/Emo24.gif

כל שישי לפני נרות שבת, מדליקה נר לעילוי נשמתו של ר' מאיר בעל הנס, וכל פעם שקוראת מתרגשת מחדש. אריאלה אור ואהבה שבוע טוב לחירות נצא.
 
למעלה