שאלה למנהלי הפורום.

עצומה

יכולה לעזור לפי דעתי כאשר היא חלק ממערכת רחבה יותר של קידום נושא. התקציבים לשרותים חברתיים קוצצו לא בגלל העדר עצומות אלא בגלל תפיסת עולםהרואה בהפרטה את התשובה לכל עיניין
 
למעלה