שיחה עם יהוה על השירה בארבל

שיחה עם יהוה על השירה בארבל

נעמי שואלת: האם מה שספרו אנשים שראו על הארבל בזמן השירה בכנס פורים ומנהיגות הוא פרי דמיון או אכן התרחש שהנה הופיע הכוהן הגדול בבגדי כהונה מרהיבים ואסף וליקט את מיתרי האור שנוצרו בזמן השירה והעלה אותם למעלה? וכאשר הזמנתי את הישויות והמלאכים הן אכן הגיעו ישויות לבנות? תשובת יהוה: יפה, גם זה היה ומה עוד? נעמי: אינני יודעת. יהוה: השירה שלכם עוברת דרך כל המימדים שדיברתי איתך עליהם (זה היה בשאלה אחרת ששאלתי קודם ויהוה התייחס אליה) היא מתנגנת באולמות מקבילים. (בשיחה הקודמת הוא השווה את העולמות המקבילים לאולמות משחק. אותם יוצרים הבוראים) ואת יודעת מהי עושה השירה? נעמי: מצטערת, אינני יודעת. יהוה: היא משרה השראה. יש בה מסרים של לבבות ונשמות וכוונות. וכך אנחנו מייצרים הבנות וייחוד כוונות בין ממדיות, כדי שכל אשר מתהווה עם כדור הארץ יהיה בקוהרנטיות ויתמוך מימד במימד, במקום להפריע לחבל ולהקשות. השירה, כמו הרגש, כיוון שהיא שירת הלב חודרת בין המימדים. המשיכו לשיר את האמת שלכם, שאתם שרים כך. ותנו זמן. צרו זמני שירה שכאלה. והם שיחה, והם דיבור והם חיבור בין מימדים. נעמי: כך נעשה ותודה יהוה.
 
למעלה