תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא - איך זה בלשון עבר?

למעלה