תגלית של גיאומטריה חדשה, אפשר לשלוח לפרס נובל, או לאיג נובל

למי שמאמין להצגה של הזוג הזה - תרגיל לכיתה א'


האם ההצפה העצברית, תכל'ס, פחתה מאז השותף שלו "בא לגרש אותו"?
 

aetzbarr

New member
תגלית של גיאומטריה חדשה, אפשר לשלוח לפרס נובל, או לאיג נובל

תגלית של גיאומטריה חדשה, אפשר לשלוח לפרס נובל, או לפרס איג נובל

תקציר הנושא:
המתמטיקאים מאמינים במספר יחיד המתאים לכל המעגלים, וערכו המקורב הוא 3.14
מספר זה מאפשר את המעבר מקוטר של כל מעגל, אל ההיקף שלו.
האמונה במספר יחיד זה קיימת אלפי שנים , בקרב המתמטיקאים.

מאמונה זו נובעת המשוואה הבאה.
יחס הקטרים של שני מעגלים הנבחרים באופן אקראי (שווה בדיוק) ליחס ההיקפים שלהם.

ייצרתי מכשיר מדידה מכני מדויק מאוד המסוגל לבדוק את נכונות המשוואה הזו.
השם שניתן למכשיר המדידה הוא HEKKEFAN
יש לציין כי גם המכשיר וגם המדידה, אינם מוכרים למדע.
המדידה קבעה שיחס הקטרים (גדול ** ) מהיחס של ההיקפים שלהם.
** ההפרש זעיר, אבל קיים בהחלט.

מדידה זו הפיקה גיאומטריה חדשה , המצטרפת אל הגיאומטריה האוקלידית.
בגיאומטריה החדשה יש לכל מעגל מספר מעבר ייחודי, המתאים לגודלו הממשי.
מספרי המעבר האלה נמצאים בתחום צר, בין 3.1416 ל 3.164

יש לציין כי חישוב מתמטי ( לא מסוגל לגלות ) , את תוצאת המדידה המכנית.
כך התבטלה אמונת המתמטיקאים במספר יחיד, המתאים לכל מעגל.

א.עצבר


A discovery of a new geometry can be sent to the Nobel Prize, or the Ig Nobel Prize


Subject summary:
Mathematicians believe in a single number that corresponds to all circles, and its approximate value is 3.14
This number allows the transition from the diameter of each circle to its circumference.
The belief in this single number has existed for thousands of years among mathematicians.

This belief stems from the following equation.
The diameter ratios of two randomly selected circuits (exactly equal) to their circumference ratio.

I created a very accurate mechanical measuring device capable of testing the correctness of this equation.
The name given to the measuring device is HEKKEFAN
It should be noted that both the instrument and the measurement are unknown to science.
The measurement determined the ratio of diameters (larger **) to the ratio of their circumference.
** The difference is tiny, but definitely exists.

This measurement produced a new geometry, joining the Euclidean geometry.
In the new geometry, each circle has a unique transition number, corresponding to its actual size.
These pass numbers are in a narrow range, from 3.1416 to 3.164

It should be noted that mathematical calculation (not able to discover), the result of mechanical measurement.
This is how the mathematicians' belief was eliminated in a single number, suitable for each circle.

Aetzbar
 

aetzbarr

New member
המגיב הקבוע על ההודעות שלי, מתבקש לא להגיב

הוא יכול לפתוח הודעה מקורית משלו.

תודה

המכשיר החדשני והמדידה שאינם מוכרים למדע,
https://youtu.be/HY7GQxU1HLk

א.עצבר
 
למעלה