תנאי מינימליים למסירת דירה חדשה

meirov

New member
מה הם התנאים המינימליים למסירת דירה חדשה מקבלן . ברור שהדירה אמורה לעמוד במפרט המכר . אבל האם הקבלן יכול למסור הדירה ללא כל האסלות מותקנות או ללא כל הברזים בדירה , כאשר מתחייב להתקינם לאחר קבלת המפתח במסגרת שנת הבדק .מה החוק קובע ?
 

בינא

Member
קבלת דירה מקבלן מתקיימת לאחר 2 מסירות לפחות, אם לא 3... לפני שסיימתם לשלם וקיבלתם את המפתח.
1) מסירה ראשונה ;
2) מסירה שנייה ;
3) מסירה סופית לאחר גמר תשלום ורישום סוגי תיקונים שנדחים לסיום שנת האחריות, או שיבוצעו במהלך החודש שלאחר המסירה.
ראו פירות דרישות המסירה ורצוי שתבצעו אותם עם בעל מקצוע כמו בודק מוסמך = מפקח בניה = מהנדס או הנדסאי שעוסק בזה.
מצורפים רשימות הבדיקות למסירה ראשונה שיכולה להיות ללא אביזרי גמר (אסלות, כיורים, מטבח, חשמל וכיו"ב ומסירה שניה שיכולה בתנאים מסויימים להחשב כמסירה סופית באם הקבלן סיים באמת את כל רשימת הבדיקות במסירה זו כולל חיבור חשמל, מים וביוב.
 

קבצים מצורפים

  • רשימת הביקורות הנדרשות בבניה הקונוונציונאלית לפקס.pdf
    KB 403.3 · צפיות: 1

meirov

New member
בינא - תודה לתשובתך . בדירתי בוצעה בדיקה מקדמית לפני מסירת החזקה לדירה . התגלו חוסרים וליקויים ניכרים . זמן קצר לאחר בדיקה זו זומנתי לקבלת המפתח כאשר ברור לי שרוב הליקויים לא יוטפלו . ברור שבמסירת הדירה יכתב פרוטוקול . אבל אני מצפה לקבל הדירה עם מינימום ליקויים או חוסרים . הצעתי לקבלן סורבה לדחות מסירת החזקה לדירה עד תיקון הליקויים/חוסרים .שאלתי : איך החוק מגדיר דירה ראויה למגורים , ומה הקריטריונים בחוק המאפשר לרוכש דירה לסרב לקבל המפתח עד לתיקון הליקויים .
 
נערך לאחרונה ב:

בינא

Member
בנושא החוקים, יש לך עו"ד שחתום על ההסכם ביניכם וטיפל בו.
זכותך לפנות אליו שימציא לך את התקנות בנושא לפי חוק המכר.
קבלן אמור למסור דירה כשהיא נקייה והכל מורכב ועובד, אלא אם חתמת על התחייבות לספק אביזרים שלא הורכבו מספק אחר
והם לא הגיעו להתקנה.
הקבלן חייב לסיים את כל ההליכים החוקיים שכוללים תעודת גמר בנין עם טופס לחיבור חשמל קבוע למבנה, שהוא יכול לקבל רק לאחר קבלת אישורי הרשויות השוהות, כמו העירייה/מועצה מקומית, פקוח ועדת בנין ערים, אשור חברת חשמל, אשור כיבוי אש, מעליות, מחלקות העירייה השונות, רשות מקרקעי ישראל, הקבלן המבצע, האדריכל והמהנדס ועוד ועוד...
לפני קבלת תעודת גמר כשהחשמל הקבוע של חברת חשמל מחובר למבנה ולדירות, אשור תאגיד המים והביוב וכיו"ב, אסור לו בכלל למסור את הדירות ואתה יכול להודיע בכתב שהנך מבקש סיום התקנת כל האביזרים, קבלת העתק תעודת הגמר (לרישום הדירה בטאבו), כתנאי להגעה למסירה סופית, גמר תשלום ומסירת מפתחות הדירה והחניה, קודן לשער וכיו"ב,
במידה והנך יודע שהעבודות לא הסתיימו, זכותך לסרב לקבל את הדירה, אבל רצוי מכתב מנומק מעו"ד שלך(!) בנושא.
קבלנים נוטים לבצע מסירות של דירות לא גמורות ביודעם שרוכשי הדירות בלחץ לקבלןתן, תוך אי-ידיעת התקנות, כדי לקבל תשלומים שעדיין לא מגיעים להם ובכך להפוך את רוכשי הדירות ל"שבויים" שלהם.
תבדוק ותקרא את התנאים למסירה שכתובים בהסכם שלך.
בהסכם כתוב מה התנאים למסירת הדירה ואני בטוח שלא כתוב שם שהקבלן יכול למסור את הדירה בלי שסיים אותה וקיבל אשור חוקי לחבר אותה לחשמל, מים ביוב ותשתיות אחרות לאחר שהשלים את גל דרישות הרשות המקומית ורשויות התשתיות.
 

meirov

New member
בינא-שוב תודה להתייחסותך . הקבלן קיבל טופס 4 הכולל אישור לחיבור הבניין המשותף לתשתית החשמל ומים וכו' . בהסכם יש סעיף המחייב מסירת החזקה לדירה כאשר קיים חיבור של קבע של חשמל/מים/חיבור לפינוי שפכים לדירה - וככל הנראה תנאים אלו יהיו בעת מסירת הדירה . הקבלן מתחייב (במסגרת חוק מכר דירות ) לתקן כל ליקוי וכן להשלים חוסרים בדירה אבל רק לאחר קבלת המפתח, אני לא מעוניין לקבל הדירה במצב זה - לא יעזור מכתב מעו"ד מטעמי לקבלן כאשר החוק אולי אנמי ומרשה לקבלן כמעט הכל. לכן מנסה לברר . איך החוק היבש מגדיר דירה שניתן לסרב לקבלה בגלל ליקויים או חוסרים ?
. דרך אגב -תעודת גמר אינה מקנה זכות לרישום קנייני של הדירה בטאבו , אלא רק לאחר רישום המבנה כבניין משותף . הליך שלפעמים לוקח שנים רבות .
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה