.

ziacT

New member
.

זה מדהים איך שהכל בועט בי בבטן בדממה איך אני מסוגלת להסתכל [ובאמת לראות] את כל התבניות והרגשות האלה אפילו שהם על שקט. וזה מדהים שאיך שאני מקבלת משם את התשומת לב אני מצליחה עדיין לברוח לעצמי על אף כל ההצהרות ולקוות שבין המילים שלי אתה תצא למלחמה עליי. מגיע לי. את כל הדברים הטובים שאמרתי שאני מייחלת להם. [אז למה אני עדיין מתחלקת לי לפינה שרוצה מאוד, שירצו מאוד, שיש לה מיליון תבניות ותובנות אבל התרגום החופשי שלה לכל זה הוא עדיין שאני צריכה את המלחמה של אחרים עליי. ויורד לי האסימון בדיוק בשניה הזאת, שכמה וכמה פעמים כבר שמעתי את זה, שאני אדם עם מעט מאוד אנשים שבאמת קרובים אליי, כי כדי להיות קרוב אליי צריך להילחם, אבל אז זה משתלם. [[משתלם לך להילחם עליי.]]] אני אמשיך להילחם לעצמי ואוסיף תקווה, שיום יבוא ואני לא אצטרך את הדרך הזו אליי. אני אתיר את הקשרים אבין את הבועות אנשום בין החומות השקופות ואסלול לי דרך שכולה באהבה. פאק איזה קיטשית אני. לילה טוב.
 
למעלה