כפית חיסון

הדעות חלוקות מבחינה משפטית, אולם ככלל ניראה, ככל שמדובר במקום שאינו מאורגן בהסכם קיבוצי, אין צורך בהסכמת נציגות העובדים ואין קביעות - אזי סמכות המעסיק לפטר אף מסיבה זו, לאחר שימוע ותוך ביצוע גמר חשבון מלא.
 

קלייטון.ש

Well-known member
על פניו אפשר לטעון שתהיה זו הפרה של חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, כאשר הפיטורים הם בשל השקפתו של העובד, המתנגד לחיסונים.
מעסיק שיפטר כך עובד מסתכן שדווקא המקרה שלו יובא בפני בית הדין ויתפתח לדיון משפטי וציבורי על הזכות להתנגד לחיסונים, ועל האפשרות לכפות התחסנות באופן כללי.
 
אינני סבור כמו דעתו של קלייטון. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אינו נותן חירות לכל עמדה שהיא (כאשר ממילא ההנחה שההשקפה אינה רלוונטית לעבודה, בעוד כאן הרלוונטיות קיימת), ואף לכשלעצמו הינו מוחרג כאשר רלוונטיות ההשקפה קשורה לעצם התפקיד או המשרה (ס' 2(ג) לחוק השוויון).
מעסיק מחוייב אף ליתר עובדיו בהקשר של חובות בטיחות ואספקת סביבת עבודה בטוחה.
ממילא סמכות מעסיק לפטר משיקוליו, באשר הם, ורק מחוייב בביצוע שימוע וגמר חשבון.
על כן אני סבור כי עובד שיתנגד לקבלת חיסון עשוי למצוא את עצמו חשוף לאי קבלת תמריצים/סנקציות ועד פיטורים ממקום העבודה (ככל שאין הסכם קיבוצי הקובע אחרת), וכי ביה"ד אינם צפויים לקדש את הזכות שלא להתחסן.
כבודה של זכות זו במקומה מונח, אולם עובד צריך לדעת כי הוא יכול לשאת בתוצאות על עמדתו זו, ככל שהמעסיק יטען כי יש בה כדי להביא לפגיעה ביתר עובדיו/בלקוחות.
 
למעלה