משפט פיתגורס, המשפט האחרון של פרמה, והמשפט הראשון של עצבר

guprnds

Active member
האם אתה מצפה שהוא יבין את הטקסט הזה?

אשרי המקווים ואינם מתייאשים.
 

guprnds

Active member


אני מאחל לעצבר חיים יפים ובריאים והתפכחות רעננה ומשמחת.
 

aetzbarr

New member
אבקשך לא להגיב להודעות שלי, פתח לך הודעה מקורית משלך,רד ממני

 

aetzbarr

New member
נתבקשת לא להגיב להודעה שלי, פתח לך הודעה מקורית משלך,רד ממני

 

aetzbarr

New member
נתבקשת לא להגיב להודעה שלי, פתח לך הודעה מקורית משלך,רד ממני

 

aetzbarr

New member
משפט פיתגורס, המשפט האחרון של פרמה, והמשפט הראשון של עצבר

משפט פיתגורס ,המשפט האחרון של פרמה, והמשפט הראשון של עצבר

משפט פיתגורס מציג טענה מסוג "יש"
"יש" אפשרות לחשב את אורך היתר של משולש ישר זווית, על פי אורכי הניצבים שלו.
החישוב אינו מושלם, אבל ניתן לשפרו עוד ועוד.
טענה מסוג "יש" חייבת בהוכחה, ויש הוכחות רבות למשפט פיתגורס.

המשפט האחרון של פרמה, והמשפט הראשון של עצבר, הן טענות מסוג "אין"

פרמה טוען "שאין משוואות" מסוג אאא + בבב = גגג
עצבר טוען "שאין אפשרות" לחשב את אורכה של קשת עגולה, על פי אורך המיתר שלה.

טענות מסוג "אין" אינן ניתנות להוכחה, והן חייבות להתקבל כנכונות, מיד עם הופעתן.
טענות מסוג "אין" ניתנות רק להפרכה.

כדי להפריך את טענת פרמה, צריך שיופיע מתמטיקאי ויציג 3 מספרים טבעיים א , ב , ג המקיימים את המשוואה אאא+בבב=גגג
עד היום לא הופיע מתמטיקאי זה , ולכן טענת פרמה ממשיכה להתקבל כנכונה.

כדי להפריך את טענת עצבר, צריך שיופיע מתמטיקאי ויחשב את אורכה של קשת עגולה, על פי אורך המיתר שלה , שהוא לדוגמה 3 ס"מ
עד היום מתמטיקאי זה לא הופיע, ולכן יש לקבל כנכונה את טענת עצבר.

מטענת עצבר נובע : חישובי פאי המקובלים במדע , אינם נכונים.

א.עצבר
 

aetzbarr

New member
יש להדגיש כי מיתר באורך 3 ס"מ, יכול להופיע באינסוף קע"סים

יש להדגיש כי מיתר באורך של 3 ס"מ, יכול להופיע באינסוף קווים עגולים סגורים .
מיתר באורך 3 ס"מ יכול להופיע בקו עגול סגור, שקוטרו 3 ס"מ
מיתר באורך 3 ס"מ יכול להופיע בקו עגול סגור, שקוטרו 5 ס"מ
מיתר באורך 3 ס"מ יכול להופיע בקו עגול סגור, שקוטרו 50 ס"מ
מיתר באורך 3 ס"מ יכול להופיע בקו עגול סגור, שקוטרו 500 ס"מ
מיתר באורך 3 ס"מ יכול להופיע בקו עגול סגור, שקוטרו 5000 ס"מ
וכך הלאה ללא סוף

בכל קו עגול סגור, אורך הקשת יהיה ייחודי.
האורך המקסימלי של הקשת יופיע בקו עגול סגור שקוטרו 3 ס"מ
האורך המינימלי של הקשת ( 3 ס"מ) יופיע בקו עגול סגור שקוטרו אינסוף ס"מ

המשפט הראשון של עצבר אומר:
אין אפשרות לחשב את אורכה של קשת עגולה, על פי אורך המיתר שלה.

א.עצבר
 

aetzbarr

New member
למעוניינים : אני מצפה לתשובה פשוטה מאוד על יסוד התיאור הבא

בקו עגול סגור שקוטרו 5 ס"מ, ציירתי מיתר שאורכו 3 ס"מ..
מדדתי את אורך הקשת, וקיבלתי תוצאה שהיא כמובן לא מדויקת.
אורך הקשת נמצא בין 3.2 ס"מ ל 3.3 ס"מ

אני טוען שאין כל אפשרות לחשב את אורך הקשת
אם יש חישוב כזה ? אודה מראש למציג החישוב.

א.עצבר

הערה: אסור להחליף את הקשת בקו ישרשר הבנוי מקטעים זעירים של קו ישר
 

aetzbarr

New member
אולי לא הבינו לאיזו תשובה פשוטה אני מצפה ? ולכן אפרט

אני מצפה לנוסחה המקשרת בין 3 אורכים ממשיים.

D אורך ממשי של קוטר ישר, השייך לקו עגול סגור. ( לדוגמה 18 ס"מ )
S אורך ממשי של מיתר ישר, השייך לקו עגול סגור זה ( לדוגמה 3.6 ס"מ)
A אורך ממשי של קשת עגולה, השייכת למיתר ישר זה.

הנתונים המשתנים הם D ו S ומהם יש להפיק את A

למיטב ידיעתי נוסחה כזו לא קיימת, ועל סמך ידיעה זו ניסחתי את המשפט " אין כל אפשרות לחשב את אורכה הממשי של קשת עגולה, על פי האורך הממשי של המיתר שלה"

ואיזה חישוב כן קיים ?
באקדמיה מלמדים את החישוב המופיע בקובץ המצורף, ויש בו אי דיוקים.
אי דיוק ראשון נובע מהחלפת הקשת העגולה בקו ישרשר, הבנוי מקטעים זעירים רבים של קו ישר.
עצם ההחלטה מביעה הסכמה, שאין למתמטיקה חישוב המתאים לקו עגול.
אי דיוק ראשון , אינו חמור.

אי דיוק שני נובע מכך, שהחישוב בקובץ המצורף, אינו עוסק באורכים ממשיים.
אי דיוק שני מבטא הסכמה, שחישוב זה מתאים לכל אורך ממשי של קוטר( 0.01 מ"מ או 100000000000 מ"מ )
אי דיוק שני הוא חמור מאוד, מכיוון שהוא מנע את הופעתה של גיאומטריה חדשה.

את הגיאומטריה החדשה גילה ניסוי ההיקפן.

א.עצבר

החישוב שמלמדים באקדמיה
http://highmath.haifa.ac.il/data/alle1-26/alle15/alle15-9.pdf
 

aetzbarr

New member
למען הסר ספק, אני חוזר על התשובה לה אני מצפה

אני מצפה לנוסחה המקשרת בין 3 אורכים ממשיים D S A

D אורך ממשי של קוטר ישר, השייך לקו עגול סגור. ( לדוגמה 18 ס"מ )
S אורך ממשי של מיתר ישר, השייך לקו עגול סגור זה (לדוגמה 3.6 ס"מ)
A אורך ממשי של קשת עגולה השייכת למיתר ישר זה. ( כמה ס"מ ? )

הנתונים המשתנים הם D ו S ומהם יש להפיק את A

א.עצבר
 

aetzbarr

New member
למען הסר ספק לחלוטין,אני מדגיש את חשיבות הנתון של אורך ממשי

למען הסר ספק לחלוטין, אני מדגיש את חשיבות הנתון של אורך ממשי

אני מצפה לנוסחה המקשרת בין 3 אורכים ממשיים

D אורך ממשי של קוטר ישר, השייך לקו עגול סגור. ( לדוגמה 18ס"מ או 18 מיקרו מ"מ)
S אורך ממשי של מיתר ישר, השייך לקו עגול סגור זה (לדוגמה 3.6 ס"מ או 3.6 מיקרו מ"מ)
A אורך ממשי של קשת עגולה השייכת למיתר של 3.6 ס"מ, או למיתר של 3.6 מיקרו מ"מ

א.עצבר
 

דייהטסו

New member
העובדה שאינך מסוגל ללמוד ולהפנים את תורת הגבולות

לא מפחיתה במאומה את דיוקה של התורה הזאת.
 

aetzbarr

New member
אני מודה לכל המשתתפים הפסיביים ,העוקבים אחר הדיון.

דיון כזה לעולם לא יפיק תוצאה ממשית.
תוצאה ממשית תופיע, אחרי שהמימסד המדעי יכיר בניסוי ההיקפן.
אחרי הכרה בניסוי ההיקפן, יתחילו ללמד בעולם גיאומטריה חדשה.
גיאומטריה חדשה זו, של קווים עגולים סגורים, תצטרף אל הגיאומטריה האוקלידית הוותיקה של הקו הישר.

א.עצבר
 

aaa123

Member
יכול להיות שאין מיתר או נקודה או מעגל והכל דמיון של אנשים

וקירוב למה שרואים.
התיאוריה הבאה לא ניתנת להפרכה:
העולם מורכב ממספר סופי של חלקיקים בסיסים.
&nbsp
מה שאנחנו רואים כקו או קשת נמעגל זה למעשה סדרה סופית של חלקיקים בסיסים שנמצאים זה ליד זה.
אין לחלקיקים האלו גודל.כלשהו ולא ניתן למדוד אותם או לחלק אותם לחלקיקים קטנים יותר.
 

דייהטסו

New member
או, אתה מתקרב סוף סוף להבנה

אין במציאות נקודות, ישרים או מעגלים. אלו הפשטות מתמטיות, שכפופות לחוקי המתמטיקה. על מתמטיקה, בניגוד למדע, אין שום סיבה להתווכח, כיוון שההוכחות שלה חדות כתער, ואינן תלויות במציאות הפיסיקאלית. לכן ניסוי ההיקפן שלך מיותר, הדבר היחיד שהוא מסוגל למדוד הוא את טעות הניסוי עצמו.
 

aaa123

Member
אבהיר שאני לא פותח השרשור

אני לא מתווכח על המתמטיקה,ואני מסכים שניסוי ההיקפן שלו חסר ערך לנושא של מתמטיקה.
 

aetzbarr

New member
מה אתה מתלהב כל כך מהמתמטיקה ? יש לה חלק מדויק ומושלם,

מה אתה כל כך מתלהב מהמתמטיקה ? יש לה חלק מדויק ומושלם, ויש לה חלק
לא מדויק ולא מושלם.

1 בדיד יוצר את המספרים הבדידים שתיים, שלוש, ארבע וכן הלאה.
חלק זה מדויק ומושלם , כמו ארבע פילים, ארבע ברגים, ארבע אוטובוסים......

ויש גם חלק לא מדויק ולא מושלם.
1 רציף יוצר את המספרים הרציפים אנטי שתיים (חצי) , אנטי שלוש (שליש) וכן הלאה
ומה מתברר ? שחסרים אנטי מספרים, כדי לבטא את כל הרצף בין אפס ל 1 רציף.

המסקנה: המתמטיקה לא מתאימה לטפל באופן מדויק ומושלם, בכמויות רציפות.
ואיפה יש כמויות רציפות ? בתחום הגיאומטרי ובתחום הפיזיקלי.

ואכן, המתמטיקה לא מסוגלת לבצע חישובים מושלמים בתחום הגיאומטרי.
תוצאה קשה זו נובעת מהמצאת האנטי מספרים הרציפים, שהיא לא מושלמת.

מה אפשר לעשות ? המצאת האנטי מספרים אינה מושלמת.

א.עצבר
 

backbencher

New member
המתמטיקה - שלֵמה. מי שפגום, מי שחסר הוא ה- aetzbarr.

חלק מן המשחק של aetznarr הוא שמוש בטרמינולוגיה "אלטרנטיבית" במכוון, מעין "שיחדש" (newspeak) מתמטי, אשר נועד בראש ובראשונה להציג רושם כוזב כאילו מדובר בחידוש ובאפן משני גם מקשה קמעה על אדם שהורגל לטרמינולוגיה המקובלת.
ה"שיחדש" המתמטי מקשה על זהוי מהיר של פרכות בטיעוניו.

"בדיד" במקום "טבעי".
"אנטי" במקום שבר פשוט שמכנהו "טבעי".
דחיית מספרים אירציונליים כיוון שאי אפשר לרשמם אלא בסמלים (כל מספר הנתן לרישום הוא בהכרח רציונלי).

aetzbarr שייך לעידן "המתמטיקה היחפה", בה מנו באמצעות אצבעות הידים והרגליים (זכר לכך ניתן למצא בצרפתית. 81 מבוטא כארבע-פעמים-עשרים-ועוד-אחת, quatre-vingt-un) והיחפן שאינו מודע ליחפנותו ואף מתהדר בה ("אני נטול בגרות" הוא מתגאה [לאמיתו של דבר נטול בגרות תרתי-משמע, גם אינפנטיל]) מתימר לחדש משהו בסוגיות שטופלו כבר על ידי בבלים לפני אלפי שנים.

"מה שנכון - אינו חדש, ומה שחדש - אינו נכון" הוא האפיון הקולע ביותר לטענות aetzbarr...
 
למעלה