עלה בפינטצה מלפני חצי שעה ששבר שיא והגיע לשפל חדש.

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.882% ובגרמניה, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 13:21

(2021/241,764)/(1092578/28146968)=4.6435
0.836% 3.882%

יחס של פי 4.6435 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 3083 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול והתקרב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.882%.

בגרמניה
, 9723/279,100, (כרגע, 2 מתים חדשים היום) יחס של 3.483%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.167 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ומתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.878% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 18:41

(2032/242,027)/(1093488/28197859)=4.619
0.84% 3.878%

יחס של פי 4.619 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים, 3346 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהצוהריים והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.878%.

בגרמניה
, 9729/279,100, (כרגע, 8 מתים חדשים היום) יחס של 3.486%, עלה מאתמול, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.152 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהצוהריים והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.878% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 18:41

(2032/242,027)/(1093488/28197859)=4.619
0.84% 3.878%

יחס של פי 4.619 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, התרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 11 מתים חדשים, 3346 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהצוהריים והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.878%.

בגרמניה
, 9729/279,100, (כרגע, 8 מתים חדשים היום) יחס של 3.486%, עלה מאתמול, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.152 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהצוהריים והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.876% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 20:21

(2040/243,395)/(1094050/28228694)=4.624
0.838% 3.876%

יחס של פי 4.624 לעומת העולם, עלה מלפני כשעה וחצי, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים, 4714 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מלפני כשעה וחצי והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.876%.

בגרמניה
, 9733/279,100, (כרגע, 12 מתים חדשים היום) יחס של 3.487%, ממשיל לעלות מאתמול, עדיין, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.161 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מלפני כשעה וחצי והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

SupermanZW

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.876% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 20:21

(2040/243,395)/(1094050/28228694)=4.624
0.838% 3.876%

יחס של פי 4.624 לעומת העולם, עלה מלפני כשעה וחצי, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים, 4714 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מלפני כשעה וחצי והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.876%.

בגרמניה
, 9733/279,100, (כרגע, 12 מתים חדשים היום) יחס של 3.487%, ממשיל לעלות מאתמול, עדיין, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.161 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מלפני כשעה וחצי והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
אתה כל יום מודד יחס מתים למחלימים ו"לא שם לב" שהוא כל הזמן יורד, בכל העולם, אני לא מבין איך אתה מצליח להתעלם מזה ולא מודה שקטלניות הוירוס יורדת.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אתה כל יום מודד יחס מתים למחלימים ו"לא שם לב" שהוא כל הזמן יורד, בכל העולם, אני לא מבין איך אתה מצליח להתעלם מזה ולא מודה שקטלניות הוירוס יורדת.
היחס בינינו לבין העולם נשאר קבוע כבר הרבה זמן בין המינימום הלוקלי של פי 4.481 לבין המקסימום הלוקלי של פי 5.609 כאשר הוא דיי התכנס לטווח בין המינימום הלוקלי ל-4.77.

חוץ מזה, קשה לדעת מה ההגדרות של נדבקים, ייתכן שההגדרה השתנתה ממה שהיה פעם והיום בייתר קלות נותנים לך את הכבוד להיות בעל התואר 'נדבק'.
בנוסף, אני לא יודע, כמה להתייחס לזה ברצינות כי זה יכול להיות כתוצאה מהיפוכנדיות, מהחרדתיות כתוצאה משטיפת המוח וההפחדות של התשקורת כי מה שנראה לי שאנשים בגל הראשון, היו פחות הולכים להיבדק ואם אני לא טועה, גם היו הרבה פחות בדיקות.
 

SupermanZW

Well-known member
היחס בינינו לבין העולם נשאר קבוע כבר הרבה זמן בין המינימום הלוקלי של פי 4.481 לבין המקסימום הלוקלי של פי 5.609 כאשר הוא דיי התכנס לטווח בין המינימום הלוקלי ל-4.77.

חוץ מזה, קשה לדעת מה ההגדרות של נדבקים, ייתכן שההגדרה השתנתה ממה שהיה פעם והיום בייתר קלות נותנים לך את הכבוד להיות בעל התואר 'נדבק'.
בנוסף, אני לא יודע, כמה להתייחס לזה ברצינות כי זה יכול להיות כתוצאה מהיפוכנדיות, מהחרדתיות כתוצאה משטיפת המוח וההפחדות של התשקורת כי מה שנראה לי שאנשים בגל הראשון, היו פחות הולכים להיבדק ואם אני לא טועה, גם היו הרבה פחות בדיקות.
אבל אין מדינה בעולם בה היחס הזה לא יורד, כולל בחצי כדור הארץ הדרומי, שם העונות הפוכות. אני סבור שהמסקנה שקטלניות הוירוס יורדת היא בלתי נמנעת.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אבל אין מדינה בעולם בה היחס הזה לא יורד, כולל בחצי כדור הארץ הדרומי, שם העונות הפוכות. אני סבור שהמסקנה שקטלניות הוירוס יורדת היא בלתי נמנעת.
אם נותנים לפלוני את התואר 'נדבק' בקלות יתרה, זה בוודאות ייצור שהוא בקלות יהפוך למחלים ועל כן יגרור יחס בין המתים למחלימים קטן יותר.

בינינו, למרות שאני מחשב את היחס הזה, אני יותר מתרשם ממס' המתים ולא מהיחס והיום מס' המתים הוא בהרבה יותר גדול ממה שהיה בגל הראשון כפי שהראתי כאן.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.876% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 13/10/20 | 20:21

(2040/243,395)/(1094050/28228694)=4.624
0.838% 3.876%

יחס של פי 4.624 לעומת העולם, עלה מלפני כשעה וחצי, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים, 4714 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מלפני כשעה וחצי והתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.876%.

בגרמניה
, 9733/279,100, (כרגע, 12 מתים חדשים היום) יחס של 3.487%, ממשיל לעלות מאתמול, עדיין, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.161 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה בפינצטה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מלפני כשעה וחצי והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.867% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 14/10/20 | 9:21

(2055/247,202)/(1096898/28363039)=4.652
0.831% 3.867%

יחס של פי 4.652 לעומת העולם, ממשיך לעלות מאתמול בערב המוקדם, התרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 1391 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול בערב המוקדם ומתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.867%.

בגרמניה
, 9740/279,100, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.49%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן, עדיין, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.198 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מאתמול בערב המוקדם והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.867% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.483%.

מאת: דיברגנט 14/10/20 | 9:21

(2055/247,202)/(1096898/28363039)=4.652
0.831% 3.867%

יחס של פי 4.652 לעומת העולם, ממשיך לעלות מאתמול בערב המוקדם, התרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 1391 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מאתמול בערב המוקדם ומתקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.867%.

בגרמניה
, 9740/279,100, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.49%, אין נתונים חדשים מאתמול, לכן, עדיין, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.483% ולעומתינו פי 4.198 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מאתמול בערב המוקדם והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר ועודכן בינתיים בעיקר מס' המחלימים, לכן שבר שיא והגיע ל-0.829% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.851% ובגרמניה, אתמול 31 מתים חדשים ונושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465%.

מאת: דיברגנט 15/10/20 | 10:01

(2099/253,212)/(1103375/28653044)=4.645
0.829% 3.851%

יחס של פי 4.645 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 1 מתים חדשים, 1501 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, שבר את השיא משבוע שעבר (8/10/20) ברמת דיוק של מליונית הנקודה והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.851%.

בגרמניה
, 9771/281,900, (אתמול שבר שיא של 31 מתים חדשים) יחס של 3.466%, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465% ולעומתינו פי 4.181 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר ועודכן בינתיים בעיקר מס' המחלימים, לכן שבר שיא והגיע ל-0.829% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.851% ובגרמניה, אתמול 31 מתים חדשים ונושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465%.

מאת: דיברגנט 15/10/20 | 10:01

(2099/253,212)/(1103375/28653044)=4.645
0.829% 3.851%

יחס של פי 4.645 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 1 מתים חדשים, 1501 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, שבר את השיא משבוע שעבר (8/10/20) ברמת דיוק של מליונית הנקודה והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.829% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.851%.

בגרמניה
, 9771/281,900, (אתמול שבר שיא של 31 מתים חדשים) יחס של 3.466%, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465% ולעומתינו פי 4.181 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
ערב ועודכנו נתונים, שבר שיא והגיע ל-0.826% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.85% ובגרמניה, 24 מתים חדשים ונושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465%.

מאת: דיברגנט 15/10/20 | 20:01

(2121/256,684)/(1104524/28691526)=4.659
0.826% 3.85%

יחס של פי 4.659 לעומת העולם, עלה מהצוהריים, התרחק מעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 23 מתים חדשים, 4973 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מהצוהריים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.826% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של קצת פחות מ-3.85%.

בגרמניה
, 9795/281,900, (כרגע, 24 מתים חדשים היום) יחס של 3.475%, אין נתונים חדשים ולכן עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465% ולעומתינו פי 4.205 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ערב ועודכנו נתונים, שבר שיא והגיע ל-0.826% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.85% ובגרמניה, 24 מתים חדשים ונושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465%.

מאת: דיברגנט 15/10/20 | 20:01

(2121/256,684)/(1104524/28691526)=4.659
0.826% 3.85%

יחס של פי 4.659 לעומת העולם, עלה מהצוהריים, התרחק מעט מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 23 מתים חדשים, 4973 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מהצוהריים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.826% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של קצת פחות מ-3.85%.

בגרמניה
, 9795/281,900, (כרגע, 24 מתים חדשים היום) יחס של 3.475%, אין נתונים חדשים ולכן עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465% ולעומתינו פי 4.205 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
לקראת חצות ועודכנו נתונים, נושק לשיא של הערב שהגיע ל-0.826% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.84% ובגרמניה, שבר שיא של 39 מתים חדשים ונושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465%.

מאת: דיברגנט 15/10/20 | 23:21

(2127/257,226)/(1106453/28799535)=4.646
0.827% 3.84%

יחס של פי 4.659 לעומת העולם, ירד מהערב, התקרב מעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 29 מתים חדשים, 5515 מחלימים חדשים מאתמול, עלה בפינצטה מהערב, נושק לשיא של הערב שהגיע למינימום לוקלי חדש של 0.826% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.84%.

עפ"י החישובים שלי יש כעת 29 מתים חדשים בהתאם למה שמפוסם באתר הבינלאומי וגם בוואלה אך עפ"י עיתון הארץ יש "רק" 23 מתים חדשים ועפ"י טמקא יש "רק" 14 מתים חדשים.

בגרמניה, 9810/281,900, (כרגע, 39 מתים חדשים היום) יחס של 3.48%, עלה מהערב, אך עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465% ולעומתינו פי 4.208 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם עלה טיפה יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
נתוני קורונה בגרמניה.png
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
לקראת חצות ועודכנו נתונים, נושק לשיא של הערב שהגיע ל-0.826% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.84% ובגרמניה, שבר שיא של 39 מתים חדשים ונושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465%.

מאת: דיברגנט 15/10/20 | 23:21

(2127/257,226)/(1106453/28799535)=4.646
0.827% 3.84%

יחס של פי 4.659 לעומת העולם, ירד מהערב, התקרב מעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 29 מתים חדשים, 5515 מחלימים חדשים מאתמול, עלה בפינצטה מהערב, נושק לשיא של הערב שהגיע למינימום לוקלי חדש של 0.826% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.84%.

עפ"י החישובים שלי יש כעת 29 מתים חדשים בהתאם למה שמפוסם באתר הבינלאומי וגם בוואלה אך עפ"י עיתון הארץ יש "רק" 23 מתים חדשים ועפ"י טמקא יש "רק" 14 מתים חדשים.

בגרמניה, 9810/281,900, (כרגע, 39 מתים חדשים היום) יחס של 3.48%, עלה מהערב, אך עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.465% ולעומתינו פי 4.208 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם עלה טיפה יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
צפה בקובץ המצורף 5312
אחה"צ ועודכן גם מס' המתים, נושק לשיא שציינתי בצוהריים של ה-0.816% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.838% ובגרמניה, כרגע 6 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים ושבר שיא של מינימום לוקלי החדש של 3.449%.

מאת: דיברגנט 16/10/20 | 13:41

(2139/261,128)/(1109282/28901354)=4.6856
0.819% 3.838%

יחס של פי 4.6856 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים, 3902 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהצוהריים כתוצאה מעדכון מס' המתים, נושק לשיא בצוהריים שהגיע למינימום לוקלי חדש של 0.816% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, אך אין נתונים חדשים כרגע ולכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.838%.

בגרמניה
, 9816/284,600, (כרגע, 6 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים) יחס של 3.449%, ירד מאתמול ואין נתונים חדשים מהצוהריים, לכן, נשאר בשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.449% ולעומתינו פי 4.21 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
אחה"צ ועודכן גם מס' המתים, נושק לשיא שציינתי בצוהריים של ה-0.816% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.838% ובגרמניה, כרגע 6 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים ושבר שיא של מינימום לוקלי החדש של 3.449%.

מאת: דיברגנט 16/10/20 | 13:41

(2139/261,128)/(1109282/28901354)=4.6856
0.819% 3.838%

יחס של פי 4.6856 לעומת העולם, ירד מהצוהריים, התקרב במעט למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים, 3902 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהצוהריים כתוצאה מעדכון מס' המתים, נושק לשיא בצוהריים שהגיע למינימום לוקלי חדש של 0.816% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, אך אין נתונים חדשים כרגע ולכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.84%.

בגרמניה
, 9816/284,600, (כרגע, 6 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים) יחס של 3.449%, ירד מאתמול ואין נתונים חדשים מהצוהריים, לכן, נשאר בשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.449% ולעומתינו פי 4.21 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהצוהריים והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
ערב ועודכן בעיקר מס' המחלימים, שבר שיא של מינימום לוקלי של 0.8156% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.835% ובגרמניה, כרגע 26 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים ושבר שיא של מינימום לוקלי החדש של 3.42%.

מאת: דיברגנט 16/10/20 | 23:41

(2141/262,503)/(1110983/28966989)=4.702
0.8156% 3.835%

יחס של פי 4.702 לעומת העולם, עלה מאחה"צ, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 14 מתים חדשים, 5277 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאחה"צ כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.835%.

בגרמניה
, 9836/287,600, (כרגע, 26 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים) יחס של 3.42%, ממשיך לרדת מאתמול, לכן, שבר עוד שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.42% ולעומתינו פי 4.193 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהצוהריים והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ערב ועודכן בעיקר מס' המחלימים, שבר שיא של מינימום לוקלי של 0.8156% אצלנו ביחס בין מתים למחלימים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.835% ובגרמניה, כרגע 26 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים ושבר שיא של מינימום לוקלי החדש של 3.42%.

מאת: דיברגנט 16/10/20 | 23:41

(2141/262,503)/(1110983/28966989)=4.702
0.8156% 3.835%

יחס של פי 4.702 לעומת העולם, עלה מאחה"צ, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 14 מתים חדשים, 5277 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאחה"צ כתוצאה מעדכון מס' המחלימים, שבר שיא והגיע למינימום לוקלי חדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.835%.

בגרמניה
, 9836/287,600, (כרגע, 26 מתים חדשים כאשר אתמול שבר שיא של 39 מתים חדשים) יחס של 3.42%, ממשיך לרדת מאתמול, לכן, שבר עוד שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.42% ולעומתינו פי 4.193 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לרדת מהצוהריים והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר, עודכן מס' מחלימים חדשים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.812% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.33955%.

מאת: דיברגנט 18/10/20 | 12:21

(2190/266,910)/(1120970/29408931)=4.6455
0.82% 3.812%

יחס של פי 4.6455 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 1465 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, התקרב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.812%.

בגרמניה, 9853/290,000, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.3976%, אין נתונים חדשים, לכן, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.42% ולעומתינו פי 4.141 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 
נערך לאחרונה ב:

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר, עודכן מס' מחלימים חדשים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.812% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.33955%.

מאת: דיברגנט 18/10/20 | 12:21

(2190/266,910)/(1120970/29408931)=4.6455
0.82% 3.812%

יחס של פי 4.6455 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 1465 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, התקרב לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.812%.

בגרמניה, 9853/290,000, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.3976%, אין נתונים חדשים, לכן, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.42% ולעומתינו פי 4.141 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול והתרחק מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
אחה"צ, עודכן מס' מחלימים חדשים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.812% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.33955%.

(2202/267,221)/(1120970/29408931)=4.6256
0.824% 3.812%

יחס של פי 4.6256 לעומת העולם, ירד מהבוקר, התקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים, 1776 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהבוקר, התרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, אין עדכון מהבוקר, לכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.812%.

בגרמניה, 9853/290,000, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.3976%, אין נתונים חדשים, לכן, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.42% ולעומתינו פי 4.123 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
אחה"צ, עודכן מס' מחלימים חדשים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.812% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.33955%.

(2202/267,221)/(1120970/29408931)=4.6256
0.824% 3.812%

יחס של פי 4.6256 לעומת העולם, ירד מהבוקר, התקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 12 מתים חדשים, 1776 מחלימים חדשים מאתמול, עלה מהבוקר, התרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, אין עדכון מהבוקר, לכן נשאר בשיא של מינימום לוקלי של 3.812%.

בגרמניה, 9853/290,000, (כרגע, אין מתים חדשים היום) יחס של 3.3976%, אין נתונים חדשים, לכן, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.42% ולעומתינו פי 4.123 לרעתם, קרי, אצלנו עלה ואצלם ללא שינוי, לכן, היחס בינינו לבינם ירד מהבוקר והתקרב למינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
ערב, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.809% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.33955%.

מאת: דיברגנט 18/10/20 | 20:41

(2209/268,093)/(1122005/29457257)=4.623
0.824% 3.809%

יחס של פי 4.623 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהבוקר, התקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים, 2648 מחלימים חדשים מאתמול, ירד ברמת דיוק של אלפית הנקודה, התרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.809%.

בגרמניה, 9860/290,000, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.4%, עלה בפינצטה, לכן, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.33955% ולעומתינו פי 4.126 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאהח"צ והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
ערב, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.809% ובגרמניה, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.33955%.

מאת: דיברגנט 18/10/20 | 20:41

(2209/268,093)/(1122005/29457257)=4.623
0.824% 3.809%

יחס של פי 4.623 לעומת העולם, ממשיך לרדת מהבוקר, התקרב למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 19 מתים חדשים, 2648 מחלימים חדשים מאתמול, ירד ברמת דיוק של אלפית הנקודה, התרחק מהשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.809%.

בגרמניה, 9860/290,000, (כרגע, 7 מתים חדשים היום) יחס של 3.4%, עלה בפינצטה, לכן, עדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.33955% ולעומתינו פי 4.126 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאהח"צ והתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר, עודכן מס' מחלימים חדשים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.795% ובגרמניה, שבר שיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.38%.

מאת: דיברגנט 19/10/20 | 11:21

(2209/272,015)/(1125064/29646027)=4.673
0.812% 3.795%

יחס של פי 4.673 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 3922 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.795%.

בגרמניה
, 9866/291,900, (כרגע, 6 מתים חדשים היום) יחס של 3.38%, ירד מאתמול, שבר שיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.38% ולעומתינו פי 4.162 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מאתמול אהח"צ ומתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר, עודכן מס' מחלימים חדשים, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.795% ובגרמניה, שבר שיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.38%.

מאת: דיברגנט 19/10/20 | 11:21

(2209/272,015)/(1125064/29646027)=4.673
0.812% 3.795%

יחס של פי 4.673 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, אין מתים חדשים, 3922 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 0.8156% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.795%.

בגרמניה
, 9866/291,900, (כרגע, 6 מתים חדשים היום) יחס של 3.38%, ירד מאתמול, שבר שיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.38% ולעומתינו פי 4.162 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד יותר, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מאתמול אהח"צ ומתרחק במעט מהמינימום הלוקלי החדש של פי 4.09 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
בוקר, עודכן מס' מחלימים חדשים, כבר 5 מתים חדשים כאשר אתמול הגיע ל-54 מתים שזה כמעט לשיא של ה-55 מתים אצלנו והיחס בין המתים למחלימים שבר שיא של מינימום לוקלי של 0.811%, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.781% ובגרמניה נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.357%.

מאת: דיברגנט 20/10/20 | 10:31

(2268/279,729)/(1129666/29874002)=4.664
0.811% 3.781%

יחס של פי 4.664 לעומת העולם, ירד מאתמול, התקרב במקצת למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים, 1335 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מלפני חצות כתוצאה ממס' המחלימים הרב, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 0.811% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.781%.

בגרמניה
, 9899/294,800, (כרגע, 3 מתים חדשים היום (האתר החשיב אותם כאתמול)) יחס של 3.358%, עלה מאתמול, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.357% ולעומתינו פי 4.1415 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מלפני חצות ועדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של פי 4.0515 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בוקר, עודכן מס' מחלימים חדשים, כבר 5 מתים חדשים כאשר אתמול הגיע ל-54 מתים שזה כמעט לשיא של ה-55 מתים אצלנו והיחס בין המתים למחלימים שבר שיא של מינימום לוקלי של 0.811%, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.781% ובגרמניה נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של 3.357%.

מאת: דיברגנט 20/10/20 | 10:31

(2268/279,729)/(1129666/29874002)=4.664
0.811% 3.781%

יחס של פי 4.664 לעומת העולם, ירד מאתמול, התקרב במקצת למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 5 מתים חדשים, 1335 מחלימים חדשים מאתמול, ממשיך לרדת מלפני חצות כתוצאה ממס' המחלימים הרב, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 0.811% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.781%.

בגרמניה
, 9899/294,800, (כרגע, 3 מתים חדשים היום (האתר החשיב אותם כאתמול)) יחס של 3.358%, עלה מאתמול, נושק לשיא של המינימום הלוקלי חדש של 3.357% ולעומתינו פי 4.1415 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם ממשיך לעלות מלפני חצות ועדיין נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של פי 4.0515 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בין המתים למחלימים אצלנו שבר שיא של מינימום לוקלי של 0.803%, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.76% ובגרמניה אתמול היה שיא של 56 מתים חדשים ושבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095%.

מאת: דיברגנט 21/10/20 | 23:21

(2291/285,411)/(1139513/30304416)=4.684
0.803% 3.76%

יחס של פי 4.684 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 13 מתים חדשים, 4562 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 0.803% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.76%.

בגרמניה
, 9998/302,100, (כרגע, 43 מתים חדשים היום כאשר אתמול היה שיא של 56 מתים) יחס של 3.3095%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095% ולעומתינו פי 4.1295 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד יותר, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ועדיין, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של פי 4.0515 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בין המתים למחלימים אצלנו שבר שיא של מינימום לוקלי של 0.803%, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.76% ובגרמניה אתמול היה שיא של 56 מתים חדשים ושבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095%.

מאת: דיברגנט 21/10/20 | 23:21

(2291/285,411)/(1139513/30304416)=4.684
0.803% 3.76%

יחס של פי 4.684 לעומת העולם, עלה מאתמול, התרחק במקצת מהמינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 13 מתים חדשים, 4562 מחלימים חדשים מאתמול, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 0.803% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.76%.

בגרמניה
, 9998/302,100, (כרגע, 43 מתים חדשים היום כאשר אתמול היה שיא של 56 מתים) יחס של 3.3095%, ירד מאתמול, שבר שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095% ולעומתינו פי 4.1295 לרעתם, קרי, אצלנו ירד ואצלם ירד יותר, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול ועדיין, נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של פי 4.0515 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
היחס בין המתים למחלימים אצלנו נושק לשיא של מינימום לוקלי של 0.803%, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.75% ובגרמניה חצה את העשרת אלפים מתים ונושק שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095%.

מאת: דיברגנט 23/10/20 | 00:31

(2319/288,337)/(1147325/30611137)=4.66
0.804% 3.75%

יחס של פי 4.66 לעומת העולם, ירד מאתמול, חזר למה שהיה שלשום בערב ולכן התקרב במקצת למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 28 מתים חדשים, 2926 מחלימים חדשים מאתמול, עלה בפינצטה מאתמול, לכן נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.803% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.75%.

בגרמניה
, 10,044/302,100, (כרגע, 45 מתים חדשים היום) יחס של 3.325%, עלה מאתמול, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095% ולעומתינו פי 4.134 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול אך עדיין, דיי נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של פי 4.0515 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
היחס בין המתים למחלימים אצלנו נושק לשיא של מינימום לוקלי של 0.803%, היחס בעולם לאחר שחצה את הרף של 4%, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.75% ובגרמניה חצה את העשרת אלפים מתים ונושק שיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095%.

מאת: דיברגנט 23/10/20 | 00:31

(2319/288,337)/(1147325/30611137)=4.66
0.804% 3.75%

יחס של פי 4.66 לעומת העולם, ירד מאתמול, חזר למה שהיה שלשום בערב ולכן התקרב במקצת למינימום הלוקלי החדש של 4.481 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו של ה-5.609 כאשר אצלנו, כרגע, 28 מתים חדשים, 2926 מחלימים חדשים מאתמול, עלה בפינצטה מאתמול, לכן נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 0.803% (יחס בין מתים למחלימים אצלנו) ואצלם לאחר שחצה את הרף של 4%, ממשיך לרדת, שבר שיא של מינימום לוקלי של 3.75%.

בגרמניה
, 10,044/302,100, (כרגע, 45 מתים חדשים היום) יחס של 3.325%, עלה מאתמול, נושק לשיא של מינימום לוקלי חדש של 3.3095% ולעומתינו פי 4.134 לרעתם, קרי, אצלנו עלה בפינצטה ואצלם עלה, לכן, היחס בינינו לבינם עלה מאתמול אך עדיין, דיי נושק לשיא של המינימום הלוקלי החדש של פי 4.0515 כאשר המקסימום הלוקלי החדש היינו 4.696.
השוותי מס' מתים בינינו לבין גרמניה שנחשבת בעלת המערכת הרפואית הטובה בעולם
נתוני קורונה ישראל לעומת גרמניה.png
 
למעלה