עלה בפינטצה מלפני חצי שעה ששבר שיא והגיע לשפל חדש.

דיברגנט חדש

Well-known member
(321/17429)/(517401/5803322)=4.841
1.842% 8.916%
יחס של 4.841 לעומת העולם, עלה במקצת בחצי שעה האחרונה לאחר ירידות ממושכות והגעה לשפל חדש כאשר אצלנו יש מת אחד ו-111 מחלימים חדשים מהלילה ואצלם ממשיך לרדת.
בגרמניה, אין נתונים חדשים מלפני חצה שעה שהיו 9053/179800, (8 מתים חדשים מהצהריים) יחס של 5.035% ולעומתינו פי 2.732 לרעתם, קרי מאז נרגע מה-26/6 בערב, התחיל טיפ'לה לרדת, שוב עולה, שוב יורד והכל בפינטצה, כך שמסתמן שהוא מתייצב על טווח חדש שבין 2.73 ל-2.736.
 
למעלה